trosolwg

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

rhaid我志 gyflwyno'ch datganiad收费peiriannau hapchwarae(MGD) 一个gwneud taliad CYN笔30 diwrnod AR OL diwedd艾希cyfnod cyfrifyddu。 cyfnod O 3误yw'r cyfnod cyfrifyddu,奥尼白BOD gennych gytundebâchyllid一个thollau EM(cthem)1 ddefnyddio cyfnod cyfrifyddu gwahanol。

OS byddŸdyddiad CAU AR benwythnos neu的AR WYL浅滩,gwnewch YN SIWR艾希BOD YN cyflwyno'ch datganiad一个BOD艾希taliad YN国防部我法 cthem erbynÿdiwrnod gwaith奥拉夫CYN hynny(奥尼白艾希BOD炔达鲁drwy ddefnyddio taliadau cyflymach, cerdyn debyd NEU gerdyn credyd)。

塔鲁nawr

dulliauØ大路

gwnewch YN SIWR艾希BOD YN塔鲁 cthem erbynŸdyddiad CAU。 mae'n bosiblÿbydd炔rhaid我志大芦 一的CoSb llog OS ydych YN talu'n hwyr。

mae'r amser sydd angen我阴气EIganiatáu'ndibynnu AR艾希沉闷Ø大路。

NI allwch大路YN swyddfa'r后mwyach。

AR年联合国diwrnod neu'r diwrnod nesaf

3 diwrnod gwaith

5 diwrnod gwaith

  • debyd uniongyrchol - OS ydych YN gwneud taliad unigol交流NID ydych WEDI trefnu debyd uniongyrchol格达 cthem YN flaenorol

10 diwrnod gwaith CYN我智gyflwyno'ch datganiad cyntaf

  • debyd uniongyrchol - OS ydych炔trefnu taliad awtomatig(一个elwir炔“cynllun taliadau newidiol”)

cosbau上午ddatganiadau hwyr

codir的CoSb arnoch OS byddwch YN methu'r dyddiad CAU AR gyfer cyflwyno datganiadau。

prydŸcodirÿgosb 的CoSb
1 diwrnod AR OLÿdyddiad CAU rhwng£100£400,炔dibynnu AR SAWL datganiad hwyr rydych wedi'i gyflwyno'n flaenorol
6误AR OLÿdyddiad CAU £300 neu的5%o'r娃娃peiriannau hapchwarae sy'n ddyledus(p'un bynnag yw'r SWM uchaf)
12误AR OLÿdyddiad CAU £300 neu的5%o'r娃娃peiriannau hapchwarae sy'n ddyledus(p'un bynnag yw'r SWM uchaf)

OS ydych YN anghytunoâchosb

OS ydym WEDI CODI的CoSb arnoch交流rydych o'r FARN EI BOD YN anghywir,gallwch apelio我 cthem.