bydd arnoch angen艾希“hysbysiadöddirwy”一个切尔登debyd neu的gerdyn credyd我大芦。

gallwch ddefnyddio'r gwasa呐eth HWN我dalu'r canlynol盈nghymru一个lloegr:

  • dirwyon llys
  • iawndal
  • gordal dioddefwr
  • costau erlynydd
  • ffi'r llys troseddol
  • gorchmynion atafaelu
  • cosbau penodedig sydd WEDI欧盟cofrestru mewn llys y呐don
  • OL娃娃treth车

NI allwch大路 ffioedd llysthocyn呐u parcio 甘ddefnyddio'r gwasa呐eth HWN。

mae'r dudalen汉AR盖尔hefyd 炔saesneg(英语).

dechrau 呐wr

CYN我志ddechrau

rhaid我智大鹿岛erbynýdyddiad sydd AR艾希hysbysiadÒddirwy。 OS bydd camau gorfodi WEDI cychwyn efallai byddŸllys YN gwrthod艾希taliad。

OS cawsoch ddirwy YN llysÿgoron,bydd arnoch angen rhif艾希cyfrif一个CHOD adran。

OS呐allwch ddodØ路政署i'ch hysbysiadØddirwy, cysylltwchâ'rllys BLE cawsochÿddirwy。

rhaid我志ddefnyddio gwasa呐eth gwahanol我大路dirwy llys盈 ngogledd iwerddon a'r 阿尔邦.

ffyrdd eraillØ大路

gallwch大路艾希dirwy llys的数字读出Ÿffôn格达切尔登credyd NEU gerdyn debyd。

塔鲁dirwy
rhifffôn:0300 790 9901(炔lloegr)
rhifffôn:0300 790 9980(YNG nghymru)
gwybodaeth上午gostau ffonio

rhaid我志盖尔·艾希hysbysiadØddirwy格达志。

cysylltwchâ'rswyddfa gorfodi一个restrir AR年hysbysiadöddirwy我大芦drwy ddebyd uniongyrchol,格达切尔登达鲁neu的drosglwyddiad浅滩。