CAEL taliad ymlaen llaw o'ch taliad布加DAL cyntaf

trosolwg

efallai byddwch YN gallu CAEL taliad ymlaen llaw o'ch taliad布加DAL cyntaf OS ydych mewn angen ariannol brys。

魔arfer,byddwch YN EI广告大路trwy'ch布加daliadau。 NID OES rhaid我阴气大路llog。

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(saesneg).

gallwch wneud CAIS OS ydych WEDI gwneud CAIS YN ddiweddar上午:

  • credyd cynhwysol
  • lwfans ceisio gwaith(JSA)
  • cymhorthdal​​ incwm
  • lwfans cyflogaeth一个chymorth(ESA)
  • lwfans gofalwr
  • credyd pensiwn
  • pensiwnÿwladwriaeth

byddwch YN CAEL gwybod pryd byddwch YN CAEL艾希塔鲁晕了过去。魔arfer byddwch YN CAEL艾希塔鲁AR年联合国diwrnod neu'r diwrnod gwaith nesaf。 bydd YN CAEL荣大路i'ch cyfrif浅滩NEU gyfrif swyddfa博斯特。