trosolwg

dilynwchŸcamau HYN OS OES gennych anghydfodâ'chcymydog。

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

  1. ceisiwch ddatrysŸbroblem YN anffurfiol trwy siaradâ'chcymydog.

  2. OS yw'ch cymydog YN denant,gallech gysylltuâ'i房东.

  3. gallech ddefnyddio gwasanaeth cyfryngu OS河畔YW codi'r母校YN anffurfiol YN gweithio。

  4. OS yw'r anghydfod炔cynnwys niwsans statudol(rhywbeth魔cerddoriaeth uchel neu的GWN炔cyfarth),gallwch gwyno i'ch cyngor lleol.

  5. cysylltwchâ'rheddlu OS yw'ch cymydog YN torri'r gyfraith trwy FOD YN dreisgar NEU aflonyddu arnoch。

  6. OS YW popeth arall WEDI methu,gallwch gymryd camau cyfreithiol trwy'r llys.