年HYN sydd Angen我什叶派wneud

魔rhan o'r broses或 wneud CAIS上午brofiant,Mae'n rhaid我brisio志eiddo阿里安交流( '斯塔德')和人sydd WEDI marw。

NID OES Angen profiant arnoch AR gyfer POB斯塔德。 gwiriwch到ydych EI Angen.

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

bydd Angen我阴气gwblhau 3 PRIF DASG fyddwch面包ñprisio'r斯塔德。

  1. Âcysylltwch sefydliadau MEGIS banciau NEU ddarparwyr gwasanaethauynglŷnAG asedion到dyledion和人。

  2. amcangyfrif gwerth年斯塔德。 bydd HYN YN effeithio SUT AR R I ydychňrhoi gwybod cthem上午gwerth,a'r dyddiadau CAU AR gyfer rhoi gwybod是,Thalu,unrhyw dreth etifeddiant。 NID yw'r rhan fwyaf或ystadauñ欧盟CAEL trethu。

  3. rhoi gwybod上午gwerth 我gyllid到thollau EM(cthem)。

PA铁道部HIR美HYN YN cymryd

五倍子broses或brisio'r斯塔德gymryd 6我9我,neu'n hirach AR gyfer ystadau茅尔NEU gymhleth(ER enghraifft,oeddent OS ... OS N cynnwys ymddiriedolaethau neu的OES treth i'w Thalu)。

dyddiadau CAU

确实暗淡Angen I N智brisio'r斯塔德塞斯AR醇我rywun Farw。 OS OES暗淡OND AR年斯塔德dreth etifeddiant和Mae YNA ddyddiadau CAU。

OS OES年AR dreth etifeddiant斯塔德,bydd Angen我志:

CAEL帮助

gallwch gyflogi rhywun proffesiynol(ER enghraifft cyfreithiwr)我救命u gydag ychydig neu'r霍尔dasgau sy'n gysylltiedigâphrisio斯塔德。

梅甘和gwasanaeth cynghori ariannol arweiniad ynghylch SUT我gyflogi rhywun到phryd proffesiynol。梅甘甜甜圈法律gyngor ynghylch Cadw costau cyfreithwyr我LAWR.

gallwch hefyd盖尔drwy cymorth ffonio'r llinell gymorth AR gyfer treth etifeddiant到phrofiant.