trosolwg

NID yw'r canllaw HWN YN berthnasol我志OS ydych:

  • 炔ddyn一个anwyd AR AR neu的OL 6 ebrill 1951
  • 炔ferch一个anwyd AR AR neu的OL 6 ebrill 1953

bydd angen我阴气ddarllen是ÿ pensiwnÿwladwriaeth newydd YN LLE hynny。

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

cyrhaeddoch oedran pensiwnýwladwriaeth CYN 6 ebrill 2016

湄pensiwn sylfaenolýwladwriaeth炔daliad rheolaidd甘ýllywodraethýgallwch EI盖尔·OS cyrhaeddoch oedran pensiwnÿwladwriaeth CYN 6 ebrill 2016。

i'w盖尔mae'n rhaid艾希BOD WEDI塔鲁NEU wedi'ch credyduâchyfraniadau yswiriant gwladol。

ÿmwyafÿgallwch EI盖尔·AR HYNöbryd YW£134.25年wythnos。

湄pensiwn sylfaenolýwladwriaeth炔cynyddu摆锤blwyddyn甘b'un bynnag yw'r uchaf o'r canlynol:

  • enillion - ÿTWF canrannol cyfartalog mewn cyflogau(YM mhrydain fawr)
  • prisiau - TWF canrannol mewn prisiau炔ý杜邪y'i mesurwyd甘ýmynegai prisiau defnyddwyr(CPI)
  • 2.5%