AR OL i'ch treth incwm盖尔EI chyfrifo,gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth HWN我gyfrifo微弱一个daloch O 6 ebrill 2019 I 5 ebrill 2020。

美cyllid一个thollau EM(cthem)炔cyfrifo treth incwm PAWB rhwng误mehefin误hydref。

CAEL广告daliad NEU dalu'r dreth sydd arnoch

美hefyd YN bosiblŸgallwch ddefnyddio'r gwasanaeth HWN我盖尔广告daliad treth NEU dalu'r dreth sydd arnoch。 bydd angen llythyr cyfrifiad treth arnoch(“P800”)sy'n nodi艾希BOD炔gallu gwneud HYN AR-LEIN。

gallwch OND塔鲁â切尔登credyd OS yw'n gysylltiedigâchyfrif浅滩比讷。 codir FFI。

mae'r dudalen汉AR盖尔hefyd 炔saesneg(英语).

dechrau nawr

CYN我志ddechrau

美mewngofnodi hefyd YN MYND的卡i'ch cyfrif treth personol,LLE cewch wasanaethau eraill甘 cthem.

年HYNŸbydd EI angen arnoch

gwnewch YN SIWR BOD gennych:

  • 艾希rhif yswiriant gwladol
  • 艾希P60 NEU滑cyflog diweddar

gwneud MWY老马未taliadâ切尔登

bydd cthem 炔cyfyngu AR SAWL gwaithýgallwch ddefnyddio cerdyn debyd neu的gerdyn credydöfewn amser penodol我dalu'ch treth。

NID OES terfyn penodol - mae'n dibynnu AR FARN cthem o'r HYN sy'n rhesymol AR帆safonau一个chanllawiauŸdiwydiant cardiau塔鲁。

edrychwch上午flynyddoedd eraill

ÿflwyddyn dreth议员,湄ffordd wahanolö wirio'ch treth incwm AR gyferŸflwyddyn dreth bresennol.

AR gyfer blwyddyn dreth 2017我2018 blynyddoedd cynharach,defnyddiwchÿ gwiriwr treth 我隐隐gyfrifoŸdylech FOD wedi'i大路。