defnyddiwchŸgwasanaeth HWN我ddarganfod:

  • 微弱øbensiwnýwladwriaeth allech智EI盖尔(gelwirýSWM HWN hefyd炔艾希rhagolwg pensiwnÿwladwriaeth)
  • pryd allwch志EI盖尔
  • SUT i'w gynyddu,OS gallwch

mae'r dudalen汉AR盖尔hefyd 炔saesneg(英语).

美oedran pensiwnŸwladwriaeth YN CAEL EI adolygu 胆囊NEWID YNÿdyfodol。

NI allwch ddefnyddio'r gwasanaeth HWN OS ydych eisoes炔CAEL艾希pensiwnýwladwriaeth neu的OS ydych WEDI OEDI(“gohirio”)gwneud CAIS。

dechrau nawr

ffyrdd eraillØwneud CAIS

OS byddwch YN cyrraedd艾希 oedran pensiwnÿwladwriaeth mewn MWY娜30 diwrnod,gallwch盖尔datganiad rhagolwg pensiwn trwy lenwi'r ffurflen盖斯br19w a'i anfon YNÿ岗位。

byddai'n cymryd MWYöamser NAG arfer我智盖尔艾希datganiad rhagolwg pensiwn oherwydd coronafeirws(covid-19)。

OS ydych eisoes YN CAEL艾希pensiwnŸwladwriaeth NEU WEDI OEDI gwneud CAIS amdano

我盖尔gwybodaeth上午艾希pensiwnŸwladwriaeth,cysylltwchâ'r gwasanaeth pensiwn OS ydych YNÿ杜neu'r ganolfan bensiwn ryngwladol OS ydych YN BYW dramor。