OS prynwch醇i'w werthu ymlaen,mae'n rhaid我智wirio一个yw'r cyfanwerthwr neu'r cynhyrchwr rydych炔EI brynu Oddi括约肌wrtho wedi'i gymeradwyo。

gallwch盖尔艾希dirwyo neu的fynd i'r carchar OS prynwch醇Oddi括约肌WRTH gyfanwerthwr sydd希伯来EI gymeradwyo。

OS ydych炔unigolyn sy'n prynu醇AR gyfer digwyddiad unigol,MEGIS杂色unwaithÿflwyddyn,NID OES rhaid我志wirio。 mae'n DAL炔rhaid我智盖尔trwydded我werthu醇,elwir炔 hysbysiad digwyddiadau的数字读出DRO.

mae'n rhaid gwirio cyfanwerthwyrØynys manaw AR瓦罕。

mae'r dudalen汉AR盖尔hefyd 炔saesneg(英语).

dechrau nawr ARÿcynllun cofrestru cyfanwerthwyr醇(AWRS)

CYN我志ddechrau

bydd angen cyfeirnod unigryw(瓮)Y cyfanwerthwr neu'r cynhyrchwr arnoch。 dylai HWN FOD wedi'i argraffu AR欧盟hanfonebau。 cysylltwchâNHW OS呐allwch ddodØ路政署易多。