gwarchod艾希TIR a'ch eiddo rhag twyll

gallwch gymryd camau我warchod艾希eiddo rhag CAEL EI werthu NEU EI forgeisio trwy dwyll。

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

rydych mewn MWYØberygl:

  • OS yw'ch hunaniaeth WEDI CAEL EI dwyn
  • OS ydych YN rhentu艾希eiddo
  • OS ydych YN BYW dramor
  • OS yw'r eiddo YN WAG
  • OS河畔yw'r eiddo wedi'i forgeisio
  • OS河畔yw'r eiddo wedi'i gofrestru gyda'r gofrestrfa TIR

bydd艾希eiddo wedi'i gofrestru OS cafodd EI brynu NEU EI forgeisio ER 1998年 - edrychwch ARÿgofrestr OS河畔ydych YN SIWR。

rhaid ICHI ddweud WRTHÿgofrestrfa TIR OS YW gwybodaeth YNŸgofrestr YN anghywir,呃enghraifft,OS ydych YN NEWID艾希cyfeiriad cyswllt。

gallwch olrhain newidiadau i'r gofrestr neu的投资回报率cyfyngiad AR艾希teitl OS ydych YN meddwl艾希BOD mewn perygl。

olrhain newidiadau i'r gofrestr

gallwch gofrestru我盖尔rhybuddion eiddo OS YW rhywun YN gwneud CAIS我NEWID cofrestr艾希eiddo,呃enghraifft,美rhywun YN ceisio defnyddio艾希eiddo AR gyfer morgais。

NI fydd HYN YN blocio unrhyw newidiadau i'r gofrestr YN awtomatig OND bydd YN艾希rhybuddio平移fydd rhywbeth YN NEWID呃mwyn ICHI ALLU gweithredu。

gallwch盖尔rhybuddion AR gyfer水合在10 eiddo - 妮chodir FFI。

rhoi cyfyngiad AR艾希teitl

gallwch阿塔尔贝哈ÿgofrestrfa TIR rhag cofrestru gwerthiant neu的forgais AR艾希eiddo奥尼白BOD trawsgludwr neu的gyfreithiwr炔ardystio脉智wnaethÿCAIS。

perchnogion比讷

gwnewch 盖斯上午gyfyngiad OS ydych YN gwmni sy'n berchen AR eiddo。

anfonwch艾希CAIS i'r cyfeiriad ARŸffurflen - 妮chodir FFI。

OS河畔ydych YN BYW YN年eiddo

gwnewch 盖斯上午gyfyngiad AR gyfer perchnogion河畔ydynt YN BYW YN年eiddo OS ydych YN berchen AR年eiddo YN breifat - 妮chodir FFI。

OS ydych YN BYW YN年eiddo

gwnewch 盖斯上午gyfyngiad。 codir FFIÓ£40。

anfonwch ffurflenni wedi'u llenwi我ganolfan dinasyddionŸgofrestrfa TIR。

土地登记
市民中心
邮政信箱74
格洛斯特
gl14 9BB

byddŸgofrestrfa TIR YN dweud wrthych平移fydd YN ychwanegu'r cyfyngiad。

OS ydych WEDI dioddef twyll eiddo

cysylltwchâllinell twyll eiddoŸgofrestrfa TIR OS ydych YN meddwl艾希BOD WEDI dioddef twyll eiddo。

llinell twyll eiddoÿgofrestrfa TIR
reportafraud@landregistry.gov.uk
ffôn:0300 006 7030
dydd llun我ddydd gwener,上午8:30我下午5点
darllenwch ragor上午GOST galwadau

gallwch hefyd: