cyfarwyddyd

rhowch wybod我cthem OS ydych WEDI tandalu'r isafswm cyflog cenedlaethol YNŸ部门gofal cymdeithasol

gallwch盖尔cymorth我weithio艾伦一ydych WEDI tandalu'ch gweithwyr上午sifftiau cysgu preswyl,一个rhoi gwybod我gyllid一个thollau他们,drwy ddefnyddio'r cynllun cydymffurfio gofal cymdeithasol。

这个指导意见对撤销

社会关怀合规计划关闭在2018年12月31日。
接触HMRC 如果您需要帮助,以决定是否您的工人睡眠轮班在工作。

tynnwyd YN OL

daethÿcynllun cydymffurfio gofal cymdeithasol我贲AR 31 rhagfyr 2018。
cysylltwchâ cthem OS OES angen帮助arnoch我benderfynu一个yw'ch gweithwyr YN gweithio YN ystod sifftiau cysgu preswyl。

trosolwg

湄angen我智wirio'ch BOD炔达鲁öleiaf年isafswm cyflog cenedlaethol,AR gyfartaledd,i'ch gweithwyr上午年amser一个weithiwyd YM mhob cyfnod年ydych炔达鲁欧盟EU AR cyfer(一个elwirýcyfnod cyfeirnod cyflog)。 mae'n bosibl艾希BOD WEDI tandalu'ch gweithwyr OS NAD ydych WEDI cynnwys unrhyw oriau一个weithiwyd炔ystod sifftiau数字读出器号平移allant gysgu ARÝsafle(sifftiau cysgu preswyl)。

cysylltwchâchyllid一个thollau EM(cthem) OS OES angen帮助arnoch我benderfynu一个yw'ch gweithwyr YN gweithio YN ystod sifftiau cysgu preswyl。

OS ydych o'r FARN艾希BOD,邻bosib,达鲁WEDI LLAI na'r isafswm cyflog cenedlaethol i'ch gweithwyr,gallwch wneud CAIS我ymunoâchynllun cydymffurfio gofal cymdeithasol cthem。 OS cewch艾希derbyn i'r cynllun,a'ch BOD炔datgan unrhyw dandaliadau,NI fyddwch:

 • 炔gorfod talu'r gosb ariannol SEF,AR HYNöbryd,200%o'r SWM sydd arnoch i'ch gweithwyr,水合在uchafswmö£20,000ÿgweithiwr
 • YN CAEL艾希enwi'n gyhoeddus上午dandalu'r isafswm cyflog cenedlaethol

cewch艾希ystyried我FOD YN gyflogwr YNŸ部门gofal cymdeithasol OS ydych YN rhoi gofal personol一个chymorth ymarferol arall我blant NEU oedolion呃mwyn欧盟helpu我fyw'n annibynnol,神经鞘我威娜ansawdd欧盟bywydau。胆HYN FOD oherwydd oedran,salwch,anabledd,beichiogrwydd,genedigaeth,dibyniaeth AR酒精NEU gyffuriau,神经鞘unrhyw amgylchiadau tebyg。

gallwch hefyd FOD炔unigolyn sy'n gyflogwr,OS ydych炔cyflogi rhywun我ROI gofal我志。

年HYNŸdylech EI wneud OS ydych YN weithiwr gofal o'r FARN交流 艾希BOD WEDI CAEL艾希塔鲁LLAI na'r isafswm cyflog cenedlaethol.

PWY所有ymunoâ'rcynllun

gallwch wneud CAIS我ymunoâ'rcynllun OS ydych YN gyflogwr gofal cymdeithasol sy'n darparu sifftiau cysgu preswyl。 dylech FOD YN未o'r canlynol:

 • cyflogwr
 • rhywun sy'n ariannu'i ofal荣勋
 • rhywun sy'n CAEL阿里安我ariannu'i ofal荣勋(ER enghraifft drwy daliad uniongyrchol,cyllideb gofal cymdeithasol personol NEU gyllideb iechyd personol)

胆cynrychiolydd联合国o'r rhain hefyd ddefnyddio'r cynllun AR EI跑。

NI allwch ymunoâ'rcynllun OS ydych,CYN HYN,WEDI:

 • CAEL艾希erlyn上午dandalu'r isafswm cyflog cenedlaethol
 • gwrthod gwahoddiad甘 cthem 我ymunoâ'rcynllun

derbynnir ceisiadau YN OL disgresiwn cthem.

cysylltwchâ cthem OS ydych炔ariannu'ch gofal艾希勋,neu'n CAEL阿里安我ariannu'ch gofal,一个BOD angen cymorth ychwanegol arnoch。

SUT我ymunoâ'rcynllun

OS cewch艾希derbyn,bydd cthem YN cysylltu的卡ynglŷnâ'chcamau nesaf。

OS OES gennych gyfeirnod塔鲁WRTH ennill NEU gyfeirnod unigrywŸtrethdal​​wr,bydd angenÿmanylion HYN arnoch呃mwyn llenwi'r ffurflen。

31 rhagfyr 2018 yw'r dyddiad CAU AR gyfer ymunoâ'rcynllun。

AR OL我阴气ymunoâ'rcynllun

AR OL我智盖尔艾希derbyn ARÿcynllun,mae'n rhaid我智wneudÿcanlynol:

 • adolygu'r SWM年ydych wedi'i大路i'ch gweithwyr - bydd cthem YN艾希helpu gyda'r broses提问
 • dychwelydÿdatganiad,邪arfer CYN笔12个MIS,neu的erbyn 31 rhagfyr 2018 OS YW hynny'n培尔•金特
 • 达鲁unrhyw dandaliad i'ch gweithwyr上午sifftiau cysgu preswyl,邪arfer CYN笔3误öddychwelyd艾希datganiad neu的erbyn 31 mawrth 2019,p'un bynnag sydd gynharaf
 • 塔鲁unrhyw dandaliadau isafswm cyflog cenedlaethol eraill i'ch gweithwyr CYN我阴气ddychwelyd艾希datganiad
 • 达鲁unrhyw dreth一个chyfraniadau yswiriant gwladol ychwanegol sy'n CODIöganlyniad我unrhyw dandaliad
 • gwneud YN SIWR艾希BOD YN塔鲁Øleiaf年isafswm cyflog cenedlaethol i'ch gweithwyr时许年amser一个weithiwyd YN ystod sifftiau cysgu preswyl o'r ADEG平移wnaethoch sylweddoli艾希BOD WEDI tandalu
 • cadw cofnodionøSUT年ydych WEDI penderfynu一个ydych WEDI tandalu'ch gweithwyr,一个chyfrifo'r HYN sydd arnoch

cysylltiadau

cysylltwchâ'rganolfan cyswllt cymraeg AR 0300 200 1900(8:30我17:00,dydd llun我ddydd gwener)ER mwyn CAELÿcanlynol:

 • rhagorØwybodaeth上午ÿcynllun
 • 帮助我benderfynu一个yw'ch gweithwyr YN gweithio YN ystod sifft cysgu preswyl
 • 帮助我gyfrifo unrhyw dandaliadŸgallech ddodØ路政署易多
公布2017年11月1日
最后更新2018年7月24日 +显示所有更新
 1. 该“决定是否睡眠轮班计为工作”已被删除引导部分。

 2. 添加翻译