DODø水合我UTR sydd AR瘿瘤

anfonir cyfeirnod unigrywÿtrethdal​​wr(UTR)atoch YN awtomatig锅fyddwch YN:

  • cofrestru AR gyfer hunanasesiad
  • sefydlu cwmni cyfyngedig

湄AR ffurf rhif 10 digid。 efallaiŸbydd YN CAEL EI alw'n“cyfeirnod treth”。

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

BLE我ddodØ路政署i'ch UTR

mae'ch UTR AR ffurflenni treth blaenorol一个dogfennau eraill奥狄WRTH cthem。呃enghraifft:

  • hysbysiadau我gyflwyno ffurflen dreth
  • nodynnau YN艾希atgoffa我大鹿岛

gallwch hefyd ddodØ路政署i'ch UTR YN艾希 cyfrif treth personol OS ydych WEDI cofrestru AR gyfer hunanasesiad。

OS呐allwch ddodØ路政署i'ch UTR

ffoniwch wasanaeth cwsmeriaid cymraeg cthem 我ofyn上午艾希 UTR OS NA allwch ddodö水合我unrhyw ddogfennau Oddi括约肌WRTH cthem.

OS OES gennych gwmni cyfyngedig,gallwch ofyn上午艾希 UTR treth gorfforaeth AR-雷音。 bydd cthem YN EI anfon为y cyfeiriad比讷sydd wedi'i gofrestru格达thŷ'rcwmnïau。