OS河畔YW cthem WEDI gweithredu AR年wybodaeth一个roddwyd

gallwch ofyn我gyllid一个thollau EM(cthem)ganslo'r dreth sydd arnoch(“OL-ddyledion”)OS ydych o'r FARN EI FOD WEDI gwneud camgymeriad drwy beidioâgweithredu AR wybodaeth一个oedd ganddo。

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

gallwch wneud HYN drwy ofyn上午“gonsesiwn全statudol”(“ESC A19”)OS OES arnochÿcanlynol:

 • treth incwm,呃enghraifft,oherwydd roeddech ARŸ鳕鱼treth anghywir
 • treth enillion cyfalaf
 • cyfraniadau yswiriant gwladol dosbarth 4

cymhwyster

gallwch wneud CAIS上午ESC A19 OS yw'r霍尔amodau canlynol YN berthnasol:

 • NID YW cthem WEDI defnyddio gwybodaeth上午dreth一个roddwyd易多,呃enghraifft,我newid的mewn incwm NEU swydd
 • rhoddodd cthem wybod我阴气上午Ÿdreth sydd arnoch MWY娜12个MIS AR OL diweddŸflwyddyn dreth泛ddaeth艾希gwybodaeth我法
 • rydych YN credu'n rhesymol FOD艾希materion treth wedi'u diweddaru

gallai'r wybodaeth上午dreth FOD WEDI国防部o'r ffynonellau canlynol:

 • 艾希cyflogwr
 • 年adran gwaith一个phensiynau(DWP)

hunanasesiad

魔arfer,NI allwch ganslo treth sydd arnoch drwy hunanasesiad,奥尼白BOD amgyl志adau eithriadol WEDI CODI。美enghreifftiau'n cynnwys锅FO cthem WEDI gwneudÿcanlynol:

 • rhoi gwybod我阴气上午ddwy flynedd NEU FWYØTWE sydd arnoch
 • peidioâgweithredu AR wybodaeth一个roesoch易多FWY唠叨unwaith

SUT我wneud CAIS

在cthem ffoniwch NEU ysgrifennwch 我wneud CAIS。

dylech wneud HYN CYN我阴气大路unrhyw跑o'r dreth sydd arnoch。 OS ydych eisoes WEDI gwneud taliad,mae'n bosiblÿ胆cthem EI广告大路。

mae'n rhaid我阴气ROI gwybod我cthem是ÿcanlynol:

 • PA OL-ddyledionŸmae'r anghydfod YN欧盟cylch,甘gynnwysÿflwyddyn dreth
 • 年wybodaethŸdylai cthem FOD WEDI gweithredu阿尼一个phrydŸcafodd EI rhoi
 • PAM年oeddech o'r FARN BOD艾希treth wedi'i diweddaru

mae'n bosiblÿgallwch OEDI CYN塔鲁的CoSb 路政署内斯BOD艾希阿佩尔wedi'i setlo。

OS ydych YN anghytunoâphenderfyniad cthem

gallwch ofyn上午adolygiad o'r penderfyniad OS河畔ydych YN cytunoâ'rcanlyniad。