cofrestru TIR NEU eiddo格达chofrestrfa TIR EM

pryd mae'n rhaid ICHI gofrestru

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

rhaid ICHI gofrestru'r霍尔DIR NEU eiddo格达chofrestrfa TIR EM:

  • OS ydych wedi'i brynu
  • OS YW rhywun wedi'i ROI ICHI
  • OS ydych wedi'i etifeddu
  • OS ydych wedi'i dderbyn YN gyfnewid上午eiddo NEU DIR arall
  • OS ydych WEDI morgeisio'r eiddo

魔arfer NID OES炔rhaid ICHI gofrestru TIR neu的eiddo prydlesol OS OES 7 mlynedd neu的赖ARýbrydles平移fyddwch炔cymryd perchnogaeth ohono。

rhaid ICHI gofrestru艾希TIR gyda'r gofrestr TIR gwledig YN ogystalâchofrestrfa TIR EM OS ydych YN berchen AR DIR amaethyddol。

efallai呐fydd艾希eiddo'n gofrestredig OS oeddech YN berchen阿诺CYN 1990年AC河畔YW WEDI EI forgeisio ERS ​​hynny。 gweld一个yw'ch eiddo'n gofrestredig.

rhaid ICHI ddweud WRTH gofrestrfa TIR EM OS ydych YN trosglwyddo perchnogaeth艾希eiddo cofrestredig 我rywun arall。

泛fyddwch WEDI cofrestru

美cofrestrfa TIR EM YN cyhoeddi gwybodaeth AR-雷音上午Ÿrhan fwyafØeiddo cofrestredig,甘gynnwys:

  • enwau'r perchnogion
  • ŸPRIS一个dalwyd时许年eiddo
  • cynllunØderfynau'r eiddo

NI allwch ddewis peidioâchyhoeddi gwybodaeth上午艾希eiddo。

OS ydych YN BYW YN年阿尔邦NEU盈ngogledd iwerddon

美cofrestrfa TIR EM YN德利奥â锡尔交流eiddo盈nghymru一个lloegr YN unig。

年阿尔邦

cofrestrwch艾希TIR neu'ch eiddo格达 苏格兰寄存器.

gogledd iwerddon

cofrestrwch艾希TIR neu'ch eiddo格达 土地和物业服务.