defnyddiwchŸgwasanaeth HWN我bledio'n euog neu'n ddieuog AR gyfer trosedd traffig。

mae'n rhaid我阴气FOD YN naill ai'r:

  • unigolyn sydd WEDI EI gyhuddo o'r drosedd,neu'n
  • gynrychiolydd swyddogolŸcwmni sydd WEDI EI gyhuddo o'r drosedd

mae'r canllaw HWN hefyd AR盖尔 炔saesneg(英语).

dechrau nawr

CYN我志ddechrau

我ddefnyddio'r gwasanaeth HWN,美arnoch angen:

  • 年hysbysiad年anfonodd年heddlu atoch
  • 艾希trwydded yrru
  • 艾希rhif yswiriant gwladol
  • manylion艾希incwm
  • manylion艾希taliadau艾伦,E.E. rhent NEU forgais,biliau'r cartref

cysylltwchâ'rllys sy'n德利奥â'chachos OS OES gennych unrhyw gwestiynau。

cymorth AR盖尔我gofnodi PLE AR-雷音.